Villkor för behandling av personuppgifter

Q Pantbank AB, org nr 559381-8486 (nedan ”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig.

Behandling och insamling

I samband med att kund registrerar sig i butik, på webben, samlar Bolaget in personuppgifter, dels direkt från kund, dels från offentliga register såsom SPAR.

Dessa personuppgifter behandlar Bolaget med stöd av följande lagar och förordningar samt som en nödvändighet för att kunna fullfölja Bolagets åtagande gentemot kund:

  • Pantbanksverksamhet med stöd av Pantbankslag (1995:1000) samt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078).

Cookie/kakor

Vi använder oss av cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Ingen information kan dock kopplas till en specifik individ. Läs mer i vår Cookiepolicy.