Guldpriser

Vi betalar från: 

GULDSEK
24K500 kr/g
21K440 kr/g
18K400 kr/g
14K300 kr/g